Říkánky

 


Sbírka: Otevři očka


Otevři očka


Krásné ráno raníčko,

kde jsi moje sluníčko?

Tak otevři očka svá,

venku už není tma.

Ještě pusu na líčko

a pohladit tě maličko, snad potěší tvé srdíčko.Soutěžíme

Líbí se nám

  1. 1.Zpívánky

  2. 2.Pomozte dětem

  3. 3.V Londýně cz

Vybrali jsme říkánku měsíce

Něco málo o říkánkách, pranostikách, pořekadlech

Říkanky, říkadla, lidové básničky, pranostiky baví, uči a pomáhá chápat svět nejen našim dětem. Jsou přirozeným a jednoduchým pojítkem v povídání si s dětmi. Myslíme si, že by měly být důležitou součástí našich každodenních životů a proto se vřele přimlouváme za to, aby zejména u nejmenších jsme jich využívali  co nejvíce. A milí rodiče i děti zkusme to z paměti.A co na to wiki: Folklorní žánry (wikipedia.org)


Útvary lidové slovesnosti se dělí na tzv. folklorní žánry. Folklorním žánrem se rozumí soubor textů se společnými vlastnostmi (např. tématikou, funkcí). Vlastní žánry lze třídit do tzv. žánrových skupin, které se liší v závislosti na úzu ve folkloristice toho kterého státu. V české slovesné folkloristice se používá třídění do šesti žánrových skupin:

lidová próza – pohádky, legendy, pověsti, pověrečné povídky, humorky, povídky ze života

malé folklorní žánry – přísloví, pranostiky, pořekadla, hádanky, zaříkání a zaklínání

textová složka lidové písně

lidové divadlo – obřadní, obchůzkové, selské a loutkové hry

dětský folklor – říkadla, rozpočitadla, dětské hry a obřady

psaný folklor – nápisy či verše na domech, džbánech, kraslicích, šátcích apod