Pravidla užití

 

Toto jsme viděli (a Vy pravděpodobně také) na jiných serverech a tak tedy pro jistotu budeme také strašit.


Vyvoláním jakékoli stránky na serveru www.babickajulka.cz nebo setrváním na otevřené stránce souhlasíte s těmito podmínkami užití a zavazujete se je dodržovat. Nesouhlasíte-li s podmínkami, neprodleně tyto stránky opusťte a dále je nepoužívejte.

Informace na serveru www.babickajulka.cz jsou poskytovány tak jak jsou a jejich úplnost, platnost a přesnost není zaručena. Pokud používáte informace zde uvedené, ověřte si, prosím, jejich platnost na zmíněných zdrojích. Tam, kde není zdroj uveden, je zdrojem přímo provozovatel serveru www.babickajulka.cz a pak takovou informaci přijímáte tak, jak je uvedena. Provozovatel neručí za přímé či nepřímé škody, které mohly vzniknout uživateli užitím nepřesných nebo zastaralých informací.

Informace můžete využívat bezplatně, avšak pouze pro svoji osobní potřebu. Pokud zde uvedené informace předáváte dále nebo je dále uveřejňujete, uveďte jako zdroj server www.babickajulka.cz neboť konkrétní umístění jednotlivých stránek na serveru se může průběžně měnit.

Zasláním příspěvku na server www.babickajulka.cz uzavírají přispěvatelé s provozovatelem serveru www.babickajulka.cz dohodu ve smyslu autorského zákona ČR, a to tak, že poskytují provozovateli tohoto serveru na dobu trvání majetkových práv autora nevýhradní, teritoriálně neomezenou licenci k použití takového příspěvku, zejména  zveřejnění takového příspěvku na serveru www.babickajulka.cz a na dalších partnerských serverech či dalších publikacích, a to bez nároku na honorář. Licence nemusí být využita, a to ani zčásti. Přispěvatelé odpovídají za to, že zaslané příspěvky nejsou zatíženy právy třetích stran, zejména podle autorských či licenčních omezení.

Pokud byste chtěli využít obsah serveru www.babickajulka.cz pro obchodní či jiné než osobní účely, nesmíte tak učinit bez předchozího souhlasu provozovatele. Pro získání souhlasu kontaktuje provozovatele zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu info(zavináč)babickajulka.cz. Doručení zprávy není projevem souhlasu provozovatele.

Provozovatel neručí za obsah jiných serverů a to ani v případě, že na takové servery poskytuje odkazy.

Provozovatel ani majitel domény www.babickajulka.cz nejsou v žádném spojení se společnostmi, na jejichž služby odkazují, např. Google, Wikipedia, YouTube, Microsoft, ani nevyjednali pro uživatele www.babickajulka.cz povolení či licenci k použití jejich služeb. Pokud hodláte využít obsah na těchto serverech, prostudujte si pravidla použití těchto serverů a omezte své použití podle těchto podmínek.

Pokud jste názoru, že informace zveřejněné na tomto serveru poškozují Vaše práva nebo dobré mravy, pošlete o tom informaci elektronickou poštou na napistenam(zavináč)babickajulka.cz.


Oficiální start www.babickajulka.cz je 12.6. 2012. Do té doby je provoz stránek v testovacím režimu.


(C) Všechna práva vyhrazena. Server www.babickajulka.cz nepřijímá žádnou zodpovědnost za přímé ani nepřímo související škody způsobené nesprávností či nekompetentností poskytovaných informací.


Poslední aktualizace podmínek: 25. 2. 2012

Podmínky užití tohoto serveru a vyloučení odpovědnosti